Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Ο κόμβος «Χρήσιμα Τηλέφωνα» στοχεύει στην παροχή όλων των χρηστικών πληροφοριών που χρειάζεται ο κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας , τηλ:28910 22222

Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου: 2891340241 ή 2891340200 

Κέντρο Υγείας Καστελλίου: 2891340000(τηλ. κέντρο)

 

Αστυνομικές αρχές:

Καστελλίου, τηλ.: 28910 31111

Αρκαλοχωρίου , τηλ: 28910 25040,25044,25047,25048

 

Ειρηνοδικείο(Αρακλοχώρι):28910-22105

Υποθηκοφυλακείο-Συμβουλαιογραφείο(Αρκαλοχώρι):28910-22310

 

Γραφείο Πολεοδομίας(Καστέλλι):28913-41210,41200

Γραφείο Μεταφορών(Αρκαλοχώρι):28913-41100

 

Κέντρο  Εξυπηρέτησης Φολολογουμένων Αρκαλοχωρίου :28910-23780

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Καστελλίου:28913-40139

 

ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου:28913-40500,40501,40502

ΚΕΠ Θραψανού:28910-41838

ΚΕΠ Καστελλίου:28910-40141,40142

 

ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου:28910 23235

ΚΑΠΗ Καστελλίου:28910-32759

 

Δημοτικός  Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910-22577

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910-31495

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Θραψανού(Βόνη): 28910-41808

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αρκαλοχωρίου:28910-22100

 

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Καστέλλι): 28910-32759

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"(Αρκαλοχώρι) : 28910-29993

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Θραψανό): 28913-40407

 

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού  Αθλητισμού και Περιβάλλοντος(Καστέλλι),τηλ:28910-31824,28913-40137

Κλειστό Γυμνασήριο Αρκαλοχωρίου:28910-22901

Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου:28910-24616

Σακοράφειος Βιβλιοθήκη:28910-31824

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας:28910-41193 και e-mail;kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com

Δημοτικά Σφαγεία(Αρκαλοχώρι):28910-29057

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας  Δήμου με Κομβικό Σημείο Επαφής(ΚΟΣΕ):e-mail:kose.minoa@minoapediadas.gr,τηλ. επικοινωνίας:28913-40423