29-04-2022, Υποβολή κτηνοτροφικών δηλώσεων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας έως τις 31 Μαΐου 2022

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Δήμου για την υποβολή των κτηνοτροφικών δηλώσεών τους έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Η κατάθεση των δηλώσεων, για τη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, θα γίνεται στο γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου (ισόγειο). Η Δημοτική Ενότητα Καστελλίου και η Δημοτική Ενότητα Θραψανού θα εξυπηρετούνται από το γραφείο του Καστελλίου και το ΚΕΠ του Θραψανού, αντίστοιχα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν σχετικά οι κτηνοτρόφοι είναι:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (3 αντίγραφα)
  2. Τέσσερις φωτογραφίες πρόσφατες
  3. Κτηνοτροφική Δήλωση συμπληρωμένη (4 αντίγραφα)
  4. Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (3 αντίγραφα)
  5. Συμβόλαιο ή ενοικιαστήριο (3 αντίγραφα)
  6. Ε9 (3 αντίγραφα)
  7. Άδεια Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα δημοσίου, για βόσκηση ζώων σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις (3 αντίγραφα)

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αρκαλοχώρι:  28913 40319 ή 28913 40334

Καστέλλι: 28913 40126

Θραψανό: 28913 41837 ή 28913 41838