21-08-2021, Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2021-2022

 

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για τις θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την οριστική βαθμολογική τους κατάταξη με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάση των προσκομιζόμενων αιτήσεών τους.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ως επιτυχόντες θα κληθούν στη συνέχεια από το Δήμο να υπογράψουν συμβάσεις και να αναλάβουν υπηρεσίες στις σχολικές μονάδες του Δήμου.