09-09-2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Μινώα Πεδιάδας»

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκωνστο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

(βλ. συνημμένο Δελτίο Τύπου)