03-09-2021, Ανακοίνωση πίνακα αξιολόγησης ωφελούμενων μέσω voucher για τους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αφού έλαβε υπόψη την υπ αρίθμ. 3/27-8-2021 απόφαση του Δ.Σ, τον κανονισμό λειτουργίας των δομών και τις σχετικές διατάξεις των νόμων, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» για τις δομές των βρεφικών, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ.

Βρεφικός σταθμός Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

             

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

VOUCHER

1η ΕΠΙΛΟΓΗ

2η ΕΠΙΛΟΓΗ

 

1

223,39

114139

Ε 6044744

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

2

208,87

90697

Π 6005408

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

3

200,86

139658

Π 6444053

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

4

200,86

139658

Π 6444054

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

5

194,26

51583

Π 6101575

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

6

183,98

92490

Ε 6344438

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ

7

182,34

60006

Π 6266393

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

8

179,97

123509

Ε 6409679

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

9

179,97

123509

Ε 6409680

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

10

177,97

37235

Π 6201872

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

11

177,73

14876

Π 6144307

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

12

176,19

140030

Π 6437865

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

13

175,96

16314

Π 6025607

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

14

173,02

144779

Π 6413107

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

15

164,13

62708

Π 6239437

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

16

163,05

77500

Π 6241206

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

17

158,30

158193

Π 6061511

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

18

158,15

76489

Π 6248818

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

19

157,38

140694

Π 6029095

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

20

157,31

16417

Π 6041829

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

21

156,50

149532

Π 6464082

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

22

155,16

164352

Π 6132166

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

23

155,16

164352

Π 6132167

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

24

153,15

96533

Ε 6353453

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

25

152,37

119185

Π 6402089

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

26

151,58

153710

Π 6354106

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

27

150,95

23605

Π 6165873

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

28

148,32

3361

Ε 6073830

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

29

144,11

72734

Ε 6092017

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

30

141,15

76206

Ε 6040689

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

31

138,04

93596

Ε 6347238

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

32

137,56

113778

Ε 6177345

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

33

136,83

75865

Ε 6225178

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

34

136,24

10519

Ε 6087681

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

35

132,22

4781

Ε 6013721

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ

36

128,84

40961

Ε 6123428

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

37

109,76

22610

Ε 6036554

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

             
             
             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

ΜΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

VOUCHER

1η ΕΠΙΛΟΓΗ

2η ΕΠΙΛΟΓΗ

 

1

61,59

159177

Δ 6061496

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

2

43,6

99162

Δ 6330675

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

3

31,82

140429

Δ 6280110

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΌΧΙ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

Παιδικός σταθμός Καστελλίου – Βόννης

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

VOUCHER

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

1

241,12

1689

Π 6028454

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

2

239,58

30565

Π 6008490

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

3

195,45

13850

Π 6072777

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

4

192,63

2206

Π 6101639

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

5

173,44

101404

Ε 6364253

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

6

171,94

173873

Π 6509412

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

7

171,72

4917

Π 6076558

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

8

170,97

147918

Π 6183113

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

9

168,55

74063

Π 6299603

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

10

168,06

96122

Π 6095453

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

11

163,44

170743

Π 6391916

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

12

161,67

138000

Π 6069636

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

13

159,28

134447

Π 6433901

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

14

154,97

118681

Π 6333137

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

15

150,41

90944

Π 6339453

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

16

149,40

80131

Π 6314141

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

17

149,19

178191

Π 6516320

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

18

137,56

113778

Ε 6177344

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

19

136,84

131984

Ε 6388429

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

20

136,83

75865

Ε 6225177

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

21

134,22

40825

Ε 6046728

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

22

133,94

149530

Ε 6464214

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

23

133,03

100147

Ε 6359799

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

24

128,72

74335

Ε 6300164

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

25

128,03

87225

Ε 6147707

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

26

123,25

14393

Ε 6053559

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

27

119,99

99679

Ε 6078161

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

28

118,02

84462

Ε 6131347

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

29

111,61

10675

Ε 6133536

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου

ΚΔΑΠ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ   ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

         

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

VOUCHER

 

1

241,12

1689

Π 6028453

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

2

223,39

114139

Ε 6044743

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

3

223,39

114139

Ε 6044742

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

4

218,87

136231

Π 6149190

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

5

218,87

422

Π 6026825

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

6

212,13

121040

Π 6405545

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

7

212,13

121040

Π 6405546

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

8

203,36

60779

Π 6017156

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

9

188,37

4162

Π 6104011

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

10

182,90

118313

Π 6400049

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

11

182,90

118313

Π 6400050

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

12

178,12

30880

Π 6055242

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

13

178,12

30880

Π 6055243

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

14

177,97

37235

Π 6201871

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

15

174,85

143180

Π 6054427

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

16

174,85

143180

Π 6054428

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

17

171,72

4917

Π 6076557

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

18

165,56

70145

Π 6289931

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

19

165,42

83206

Π 6320936

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

20

160,76

130013

Π 6426267

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

21

160,76

130013

Π 6426268

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

22

160,64

93091

Π 6345626

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

23

158,23

10740

Π 6131641

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

24

151,88

19886

Π 6116266

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

25

151,87

120918

Π 6281995

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

26

151,17

98567

Π 6007096

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

27

151,17

98567

Π 6007097

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

28

150,41

90944

Π 6339451

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

29

146,73

84041

Π 6185686

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Επιπλέον γίνονται γνωστά τα εξής:

  • Για την επιλογή των ωφελουμένων λήφθεισαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: ο αριθμός των θέσεων ανά δομή, τα ηλικιακά όρια αδειοδότησης των δομών, ο αριθμός των μορίων βάση της αξιολόγησης της ΕΕΤΑΑ, το ποσοστό που αναλογεί με βάση των αριθμό των αιτήσεων ανά κατηγορία δικαιούχων και ανά πρόγραμμα («Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας»).
  • Επίσης, κάνει γνωστό ότι θα συνεχιστεί η παραλαβή των voucher για την κάλυψη των κενών θέσεων στις δομές που δεν καλύφθηκε η δυναμικότητα τους μέχρι και την 10η/09/2021 για την αξιολόγηση τους , στη συνέχεια οι θέσεις θα καλυφτούν από αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τροφεία.
  • Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τους υπεύθυνους των δομών για την προσέλευση και προσαρμογή των παιδιών τους .
  • Οι επιλαχόντες θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξης να καλύψουν τις θέσεις που δεν θα αποδεχτούν οι επιτυχόντες.

 

Τέλος, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις δομές της, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον για της δομές το βρεφικών σταθμών, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με την δημοτική αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας και τη δημιουργία νέων τμημάτων στις δομές προσχολικής αγωγής αυτής. 

 

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος                                                                                                                Το Διοικητικό συμβούλιο

Εμμανουήλ Στρατάκης                                                                                            1)Γερακιανάκη Καλλιόπη

                      2) Δρακάκης Ιωάννης

                 3) Μαρκάκη Μαρία

                           4) Μουράτη Σολάκη Νίκη

                          5) Σταφυλάκης Γεώργιος

                           6) Στρατάκης Εμμανουήλ

                       7) Συμιανάκης Ιωάννης

                       8) Τσικαλάκης Ιωάννης

                                       9) Χατζάκη Φραγκάκη Ευαγγελία