08-04-2022, Υπεγράφη η σύμβαση για την κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ξεκινούν άμεσα οι κατεδαφίσεις των κτιρίων που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα στο  Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μετά και τη σημερινή υπογραφή σύμβασης του έργου από τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη και τον ανάδοχο εργολάβο που αφορά στην άρση επικινδυνότητας σε κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα, μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός σύμβασης του έργου ανέρχεται στις 294.371,98€ (με Φ.Π.Α.) και αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η κατεδάφιση κτιρίων για τα οποία έχει συνταχθεί Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου καθώς και η αποκατάσταση επικινδυνότητας κτηρίων.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία που οφείλουν ν’ ακολουθούν οι πολίτες προκειμένου να προχωρήσει αζημίως η κατεδάφιση των  κτισμάτων ιδιοκτησίας τους από τον Δήμο, υπενθυμίζεται ότι μετά την παραλαβή του ΠΑΕΕΚ – Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, ο ιδιοκτήτης θα απευθύνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (τηλέφωνο: 2891340421/ e-mail: dagonaki@minoapediadas.gr) προκειμένου να λαμβάνει την πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση συναίνεσης, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το θέμα, την οποία θα υποβάλλει στην Υπηρεσία με τα συνημμένα -απαραίτητα προς υποβολή- δικαιολογητικά.

Δίνεται προτεραιότητα, στους κύριους οδικούς άξονες, τους κεντρικούς δρόμους, τις εισόδους των πόλεων και Κοινοτήτων καθώς και σε κτίρια κρισίμων λειτουργιών όπως Δομές Υγείας, Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, δημοτικά καταστήματα, κ.λ.π.

Λαμβάνονταν υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον κ. Αλέξανδρο Λυρατζάκη, στα τηλέφωνα 2891340421 και 2891340406 για οποιαδήποτε πληροφορία ή τυχόν διευκρινήσεις.

Αρχεία