Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας