31-1-2014,Ανακοίνωση της υπ` αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου