22-05-2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ & ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς και επόπτες υδρονομέων, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την 23/05/2020  έως και την 29/05/2020, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.