5-11-2015,Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   υπ' αριθμ.  ΣΟΧ  2/2015 από την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.