6-11-2015,Προκήρυξη 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 32 θέσεων μονίμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Προκήρυξη 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση 32  θέσεων μονίμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας