Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  8μηνης  διάρκειας