02/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ( FRA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).

 

02/03/2021ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ GSA EUROPEAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM AGENCY.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA European Global Navigation Satellite System Agency.

 

25/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (SRB)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

 

25/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης ( CEDEFOP).

 

25/02/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαικό Οργανισμό FRONTEX.

 

25/2/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκο Οργανισμό FRONTEX.

 

18/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.

 

18/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).

 

18/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).

 

 

18/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERCEA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA).

 

12/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΟ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή ΠΕ Οικονομολόγων και την τοποθέτησή τους στην Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

 

12/2/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός (1) Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων - Κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στην Ελληνική Αστυνομία.

 

10/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προϊόντων (ECHA).

 

05/02/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, « ERASMUS for Public Administration ».

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων, « ERASMUS for Public Administration».

 

05/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ( eu-LISA)-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

05/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EFSA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκη Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

 

04/02/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

04/02/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

04/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).

ΘΕΜΑ: Ανακοινωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).

 

29/01/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ » ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ [ 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ 077 του Π.Δ.Ε ]

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού & λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου « Μελέτη - Κατασκευή- Χρηματοδότηση- Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλευση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων » που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας [2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ 077 του Π.Δ.Ε.].

26/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδοαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τριών (3) υπαλλήλων στης κατηγορίας ΠΕ.

22-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BEREC)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

 

20-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA).

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκο Οργανισμό για την ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).

 

13-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαΐκη Επιτροπή.

 

13-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (EMSA) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΕΜSΑ)- Παράταοη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

08-01-2021 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 74η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (2021-2022) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ)

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2012) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

23-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

 

23-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

 

23-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Innovation and Networks Executive Agency).

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).