26/05/2021, Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Θέμα : Δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή