04/06/2021, Πρόσκληση για πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Πρόσκληση για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη :