15/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (80) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις (80) υπαλλήλων στη γενική γραμματεία φορολογικής πολιτικής και δημόσιας περιουσίας.

Σχετ.: Το αριθμ. οικ.99603 ΕΞ 2020/9-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανώτερο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διάυγεια» με ΑΔΑ:99ΞΗΗ-Π4Κ και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.