10-6-2013, Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 προκήρυξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, διάρκειας 8 μηνών.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 προκήρυξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Κάνοντας κλικ στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να ενημερωθείτε τόσο για τον πίνακα των πέντε προσλαμβανόμενων ατόμων, όσο και για τον πίνακα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.