02/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικό: (1) Το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/84138/7352/2-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

             (2) Το αρ. 57269/9-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

                    Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

           αναφορικά με το αντικείμενο θέματος, το οποίο εστάλη στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω (2) 

           έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.