10-10-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 10ης Οκτωβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 10ης Οκτωβρίου 2012