26-01-2015,Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30 Ιανουαρίου 2015 στον Ευαγγελισμό

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 30η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον Ευαγγελισµό Καστελλίου (έδρα του ∆ήµου) στην αίθουσα της ενορίας για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.