15-05-2015,Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Μαϊου 2015 στο Αρκαλοχώρι

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 20η του μηνός Μαΐου, έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαχαρίας Καλογεράκης