14-8-2014,Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής».Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 14η του μηνός Αυγούστου έτους2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo ένακαι μοναδικό συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξειςτου άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).