14-10-2019, Ενημέρωση για υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Ενημέρωση για υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

 

Όπως γνωρίζετε στο ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ συντάσσεται το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το ποσοστό δήλωσης των υφιστάμενων δικαιωμάτων, μέχρις στιγμής, είναι από τα υψηλότερα του προγράμματος πανελλαδικά ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του αναδόχου με το Δήμο & τη τοπική κοινωνία και της κατανόησης της σημασίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Εν τούτοις μεγάλο μέρος των δικαιούχων δεν έχει ακόμα καταθέσει τη δήλωσή του ενώ υπάρχει καταληκτική οριστική προθεσμία 31/10/2019.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Υποβολή Δήλωσης στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια, στο μέρος αυτό των πολιτών που απέχουν από τις διαδικασίες της Κτηματογράφησης θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον σημαντικά προβλήματα.

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής Δήλωσης απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικής άδειας καθώς και κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε.

Στη συνέχεια και εφόσον δεν γίνουν εμπρόθεσμα από τους πολίτες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και διοικητικές ή/δικαστικές ενέργειες, το δικαίωμα επί του ακινήτου περιέρχεται υπό προϋποθέσεις στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Παρακαλούμε τους πολίτες που δεν έχουν υποβάλει Δηλώσεις να υποβάλλουν το ταχύτερο τις Δηλώσεις τους στα Γραφεία Κτηματογράφησης Ηρακλείου και Καστελλίου, για την έγκαιρη και έγκυρη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.