ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ : Ενεργοποίηση 9 νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων & υποβολή αιτήσεων

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται – σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2019 - η ενεργοποίηση εννέα (9) νέων εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές, κλπ, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία και τόπο διαμονής και τα οποία παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα, για τα οποία μπορούν να υποβάλλουν άμεσα αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής: 

Α/Α 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

2

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

25

4

 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτύσεων, διατροφή, κλπ)

25

5

 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

6

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

7

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα –“e-Επιχειρείν”

25

8

Εκπαίδευση μεταναστών επίπεδο Α1

125

9

Εκπαίδευση μεταναστών επίπεδο Α2

175

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

2

Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

25

 

Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα μαθήματα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ενεργοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και αφορούν τα προγράμματα: «Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» και «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο» και για τα οποία εφόσον υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός νέων αιτήσεων, τότε θα δοθεί η δυνατότητα να επαναληφθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των προκαθορισμένων διδακτικών ωρών.

Προκειμένου να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω εκπαιδευτικά, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις - καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους - στα αποκεντρωμένα γραφεία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1.      Συμπληρωμένη αίτηση που παρέχεται από τα Γραφεία Πρωτοκόλλου στα δημοτικά καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου.

 2.      Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

 3.      ΑΦΜ.

 

Για την ένταξη στα προγράμματα κάθε κύκλου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί μόνο για δυο (2) προγράμματα ταυτόχρονα, ενώ όταν ολοκληρώσει ένα από αυτά επιτυχώς έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί να συμμετάσχει σε νέο πρόγραμμα.

 

Τέλος σημειώνεται ότι η λειτουργία του ΚΔΒΜ Δ. Μινώα Πεδιάδας υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας:  Τηλ. : 28910 41193, Email: kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com .

 

 

Αρχεία