22-9-2014,Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση την 26-9-2014

Σας καλούμε, σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα τηςημερήσιας διάταξης:1) Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Μινώα Πεδιάδας.Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. κ. Εργαζάκης Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φραγκάκης Εμμανουήλ