22-9-2014,Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26-9-2014

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 26ηΣεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα  θέµατα του συνημμένου αρχείου