19-06-2015,Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Ιουνίου 2015(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.