24-7-2014, Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιουλίου 2014

Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 29η
Ιουλίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 µ.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα  θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.