Αίτηση και περίληψη ερμηνείας διαθήκης του Γεωργίου Βασιλάκη

Αίτηση και περίληψη ερμηνείας διαθήκης του Γεωργίου Βασιλάκη