Καταβολή μισθώματος επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας στάλθηκαν από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηρακλείου οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών και το ύψος του μισθώματος που θα πρέπει να καταβληθεί από τους κτηνοτρόφους στην Περιφέρεια.

     Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι του Δήμου να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας,  προκειμένου να ενημερωθούν για τη βοσκήσιμη γη που τους έχει κατανεμηθεί από τη  Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια και   το ύψος του μισθώματος των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016 που θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι τέλος του χρόνου σε λογαριασμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με τα παρακάτω στοιχεία:

 Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού 1120402-8

ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού GR64 0870 0980 0000 0001 1204 028

Κωδικός Αριθμός Εσόδου 00.291-00.3418

 Η μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016 συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γης, με απόφαση της Επιτροπής για το έτος 2018.