Καταβολή μισθώματος επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016 και 2017 έως 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας στάλθηκαν από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηρακλείου οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης με  το ύψος του μισθώματος που θα πρέπει να καταβληθεί από τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας μας καθώς και τους αριθμούς Τραπεζικών Λογαριασμών που θα κατατίθενται τα χρήματα.

    Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι του Δήμου να προσέλθουν στο Δημοτικό  Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας,  προκειμένου να ενημερωθούν για τη βοσκήσιμη γη που τους έχει κατανεμηθεί από τη  Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια και   το ύψος του μισθώματος των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016 και 2017. Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, σύμφωνα με την αρ.2056/140051 (ΦΕΚ 4642/Β΄/29-12-2017)  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα εντός της Περιφέρειας Κρήτης σε λογαριασμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας,  με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού 1120402-8

ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού GR64 0870 0980 0000 0001 1204 028

Κωδικός Αριθμός Εσόδου 00.291-00.3418 και για τα εκτός Περιφέρειας Κρήτης σε Λογαριασμούς Τραπεζών σύμφωνα με τον πίνακα.

Στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηρακλείου προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.356/1974 «Περί Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α΄90), όπως ισχύει».