26-10-2020 Ανακοίνωση Χρηματικών Καταλόγων Άδρευσης

 

  • Σας γνωστοποιούμε πως έχουν ήδη αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, οι χρηματικοί κατάλογοι ΑΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ετους 2020 των αντιστοίχων κοινοτήτων.

 

  • Δικαίωμα ένστασης έως 14/12/2020

 

  • Ημερομηνία πληρωμής από 18/12/2020 έως 31/01/2021  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.