16-9-2014, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 16ης Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 16ης Σεπτεμβρίου 2014