04-03-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών

Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου

  

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03-3-2021 (ΦΕΚ Α΄843/03-3-2021), για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Ως εκ τούτου, η λειτουργία των λαϊκών αγορών Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου, από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 έως και το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 θα γίνει κανονικά με τη συμμετοχή του πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.

Ειδικότερα το Σάββατο 6 Μαρτίου και την Τετάρτη 10 Μαρτίου (σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι αντίστοιχα) θα συμμετέχουν έμποροι και παραγωγοί που καταλαμβάνουν θέσεις με μονό αριθμό.

Το Σάββατο 13 Μαρτίου σε Αρκαλοχώρι θα συμμετέχουν έμποροι και παραγωγοί που καταλαμβάνουν θέσεις με ζυγό αριθμό.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα.

Απόσταση μεταξύ των ατόμων ενάμισι μέτρου (1,5).