Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020 για τη χορήγηση δύο υποτροφιών με διαγωνισμό από το Εργαζάκειο Ίδρυμα

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα, το οποίο έχει ως σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου,για τη συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκήρυξε φέτος δύο(2) νέες υποτροφίες,για υποψηφίους,οι οποίοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου,την τέως επαρχία Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.