Δημόσιες διαβουλεύσεις

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας ζητά συστηματικά τη γνώμη των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων όταν καταρτίζει πολιτικές ή νομοθετικά μέτρα.  

Στο τμήμα αυτό του δικτυακού τόπου θα βρείτε πληροφορίες για τις ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
Μπορείτε επίσης να βρείτε στοιχεία προηγούμενων διαβουλεύσεων, όπως π.χ. τις απαντήσεις που εστάλησαν και τη συνέχεια που δόθηκε σ' αυτές.

Ευχαριστούμε