4-11-2014,Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2014  για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Χειριστή μηχανήματος έργων (εκσκαφέας – τσαπάκι), και πέντε (5)ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 21 του Ν.2190/1994 ύστερα από την 20749/01-10-2014 προκήρυξη ανακοίνωσηςτου Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας.

 

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, οι προκηρύξεις προσλήψεων εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από τις πιο πρόσφατες.
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εύχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους καλή επιτυχία.