Υπηρεσία Δόμησης

Για έκδοση εγγράφων από την Υπηρεσία Δόμησης , ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται στο Πολεοδομικό Γραφείο Καστελλίου.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, του οποίου η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας με τον 3852/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 94 (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων), είναι υπεύθυνο χωρικά για ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου Βιάννου, μέρος του Δήμου Χερσονήσου και μέρος του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Αναλυτικότερα για τα τμήματα των  Δήμων Χερσονήσου και Αρχανών Αστερουσίων η χωρική αρμοδιότητά του αφορά στους οικισμούς:

 

1)  Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου

2)  Δήμος Βιάννου

Το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου

3) Δήμος Χερσονήσου

Επισκοπή, Γαλίφα, Σγουροκεφάλι, Σταμνοί, Χοχλακιές,Σκόπελα

4) Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

Αγιές Παρασκιές, Άγιος Βασίλειος, Αλάγνι, Αρμανώγεια, Αστρακοί, Αστρίτσι, Καλλονή, Καταλαγάρι, Κελλιά, Κουνάβοι, Μελέσσες, Μεταξοχώρι, Μυρτιά, Παρθένι, Πεζά, Φιλίσια, Χουδέτσι, Αποσελέμι, Βοριάς, Καλύβια, Κάτω Καλύβια, Κεφαλάδος, Λιγόρτυνος, Μαδέ, Νεοχώρι, Πλακιώτισσα, Πυράθι, Τεφέλι και Χαράκι.

 

1. Για βεβαίωση παλαιότητας κτίσματος προ του 1955

Έντυπο αίτησης για βεβαίωση παλαιότητας κτίσματος προ του 1955

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση ενδιαφερομένου.
 • 2 ίδιες φωτογραφίες στις οποίες θα απεικονίζεται ολόκληρη η όψη του κτιρίου.
 • Τεκμηρίωση από μηχανικό για τα υλικά και τρόπο κατασκευής.
 • Αεροφωτογραφίες αν υπάρχουν.
 • Τοπογραφικό διαγράμματα με διάγραμμα κάλυψης, για να αποδειχθεί η νομιμότητα του κτίσματος.
 • Κάτοψη, τομή και όψεις του κτίσματος (με υλικά κατασκευής).
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας παλιοί, κοντά στο 1955, στους οποίους να αναφέρεται το κτίσμα, ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό παλαιότητας, όπως ρευματοδότηση, αποσπάσματα σχεδίου του 1958 εφ’ όσον το κτίσμα φαίνεται καθαρά, κ.λ.π.
 • Δήλωση στατικής επάρκειας από δύο μηχανικούς.
 • Αντίγραφο Ε9.

 

Παρατηρήσεις:

Οποιαδήποτε οικοδομική εργασία για την οποία απαιτείτο οικοδομική άδεια θα πρέπει να δηλωθεί ως παράβαση στον Ν.4178/2014 και να προσκομιστεί η δήλωση υπαγωγής.

 

 

2.Για βεβαίωση Χρήσης Γης

Έντυπο αίτησης για βεβαίωση Χρήσης Γης

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1.  Αίτηση ιδιοκτήτη (σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται και το μισθωτήριο και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών).

2.  Απόσπασμα χάρτη σε κλίμακα 1/5000 με τη θέση του οικοπέδου σημειωμένη (υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό με την ευθύνη για τη θέση) ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις.

1.α Εντός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ.

Σημειωμένη η θέση της ιδιοκτησία στο απόσπασμα Γ.Π.Σ. και αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου, με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου.

1.β Εκτός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ.

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του Γ.Π.Σ.

γ. Εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ. εντός ορίων εφαρμογής της τροποποιημένης απόφασης 16/81 Ε.Σ.Χ.Π. (Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος)

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα χάρτη της τροποποιημένης απόφασης Ε.Σ.Χ.Π.

δ. Εκτός Γ.Π.Σ. εντός οικισμού

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του χάρτη του οικισμού.

ε. Εντός ΣΧΟΟΑΠ

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του χάρτη του ΣΧΟΟΑΠ.

3.  Τεχνική έκθεση μηχανικού με την γενική περιγραφή της δραστηριότητας (θέση, στοιχεία γηπέδου ή κτίσματος κ.λ.π.) και την κατηγοριοποίηση του έργου (όχληση, ομάδα κατάταξης Ν.4014/2011, Ν.4269/2014 κ.λ.π.).

4.  Δήλωση μηχανικού για την νομιμότητα υφισταμένων κτισμάτων (οικ. Άδειες, δήλωση  υπαγωγής Ν.4178/2013 κ.λ.π.)

Παρατηρήσεις:

 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη  ή από τον μισθωτή με εξουσιοδότηση και όχι από τον μηχανικό.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν το ακίνητο βρίσκεται στη ζώνη ασφάλειας υπεραστικής συγκοινωνίας, σε κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλό – παραλία, ζώνες natura, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από αρμόδιο μηχανικό.
 • Τα αποσπάσματα χαρτών και η τεχνική έκθεση υποβάλλονται εις διπλούν.

 

3.Έντυπο  48ρης έγγραφης Ενημέρωσης

4.Έντυπο Εγρασιών Μικρής Κλίμακας