ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019