21-10-2015,Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 29-10-2015 στο Αρκαλοχώρι

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).