Επίδομα σε Απροστάτευτους Ανηλίκους

 

Δικαιούχοι Επιδόματος σε Απροστάτευτους Ανηλίκους

 Παιδιά έως 16 ετών που 
i) είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή
ii) είναι ορφανά από πατέρα ή
iii) ο πατέρας τους δεν μπορεί να αναλάβει τη συντήρησή τους λόγω:
α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος,
β) Ασθενειών
γ) Ηθικής αναξιότητος
δ) Εγκαταλείψεως
ε) Φυλακίσεως
στ) Στρατιωτικής Υπηρεσίας
ζ) εκτός γάμου. (άρθρο 2 Ν.4051/60)

Η Αίτηση, τα Δικαιολογητικά και η Υπεύθυνη Δήλωση για την χορήγηση του Επιδόματος σε Απροστάτευτους Ανηλίκους :